חבילת אנגלית למתחילים

30 שיעורים ראשונים של תחביר.
החבילה כוללת:
  • אנגלית למתחילים

החבילה המושלמת

122 שיעורים המקיפים את השפה האנגלית ומלמדים משלב הבסיס ועד לדיבור שוטף.
החבילה כוללת:
  • אנגלית למתקדמים
  • אנגלית למשפרים
  • אנגלית למתחילים

חבילת אנגלית למשפרים

78 שיעורים של תחביר, שיח ואוצר מילים ברמת משפרים.
החבילה כוללת:
  • אנגלית למתחילים
  • אנגלית למשפרים

חבילה רוסית מושלמת

באפשרותך לבחור 1 קורסים:
  • קורס ללימוד רוסית