הרבה ורבים

Much and Many

הרבה פעמים אנחנו מתבלבלים בין המלים רבים ו – הרבה. הדוגמאות הבאות יעזרו לכם להבחין ביניהן.

many books

Use many with things which you can count:

many days

 

many pencils

 

 

 

 

 

 

 

 

 

much sugar

Use much with things which you cannot count:

much rain

 

much time

 

 

 

 

 

 

 

יש להשתמש במלה many בשמות עצם הניתנים לספירה: ספרים, ימים, עפרונות וכדו'.

יש להשתמש במלה much בשמות עצם שאינם ניתנים לספירה: סוכר, זמן, גשם וכדו'.

 

 

 

 

 

 

 

           

צפור        

ברד         

Bird

לחם         

ברד         

Bread

חמאה       

בטר         

Butter

יכול         

קן            

Can

כיתה        

קלאס       

Class

קפה         

קופי         

Coffee

לספור      

קאונט      

Count

ספל         

קפ           

Cup

לשתות    

דרינק       

Drink

במשך      

דיורינג     

During

כסף         

מני          

Money

על           

אופ          

Of

גן            

פרק         

Park

אנשים      

פיפל        

People

לשים       

פוט          

Put

גשם         

ריין          

Rain

חדר         

רום         

Room

לעשן       

סמוק       

Smoke

לבזבז      

ספנד        

Spend

סוכר        

שוגר        

Sugar

תה           

טי            

Tea

דבר         

ת'ינג        

Thing

טיול         

טריפ        

Trip

להשתמש 

יוז           

Use

חורף        

ווינטר      

winter

תרגיל 9

הוסיפו many או much במקום המתאים:

יש ספרים רבים על השולחן.

 

1.         There are                    books

            on the table.

לוקח לו הרבה זמן להכין שעורים.

2.         He spends                  time

            on his lessons.

יש אנשים רבים בחדר.

3.         There are                    people

            in the room.

אני רואה הרבה צפורים על העץ.

 

4.         I see                 birds

            on the tree.

הוא שם הרבה סוכר בקפה.

 

5.         He puts                . sugar

            in his coffee.

האם אתה שותה הרבה קפה ?

6.         Do you drink                  .

            coffee?

ענת שותה מספר רב של כוסות תה

כל יום.

7.         Anat drinks                  cups

            of tea every day.

רוברט בזבז הרבה כסף בטיול שלו.

 

8.         Robert spent    .

            money on his trip.

ישנם שולחנות רבים בחדר שלנו.

 

9.         Are there                     

            in our room.

האם ישנם טלפונים רבים במשרד?

 

 

10.       Are there                     

            telephones in this office ?

     

 


 

 

כמה חדרים ישנם בבית שלך ?

 

11.       How                 rooms are there

            in your house?

יש לי הרבה עבודה לעשות היום.

 

12.       I  have                work to do

            today.

ישנם תלמידים רבים בכיתה שלנו.

13.       There are                    students

            in our class.

יש לנו חלונות רבים בביתנו.

 

14.       We have                      windows

            in our house.

האם אתה אוכל הרבה בשר ?

 

15.       Do you eat                  meat ?

אני אוהב הרבה חמאה על הלחם שלי.

16.       I like                 butter on my

            bread.

יש לנו הרבה שלג במשך החורף.

 

17.       We have                      snow

            during the winter.

אני חושב שיהיה לנו הרבה גשם החורף.

 

18.       I think we will have                

            rain this winter.

           

יש הרבה עצים בגן.

 

19.       There are                    trees

            in the park.

דוד מעשן הרבה סיגריות בכל יום.

 

20.       David smokes                        

            cigarettes every day.

           

תרגיל 9 שעור 12

1.   many

11.  many

2.   much

12.  much

3.   many

13.  many

4.   many

14.  many

5.   much

15.  much

6.   much

16.  much

7.   many

17.  much

8.   much

18.  much

9.   many

19.  many

10. many

10.  many